Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Aktuálne

UPOZORNENIE

pre členov obvodnej organizácie č. 1 Dubnica nad Váhom. Vydávanie dokladov bude nasledovne:
December 2018:
                                            20.12 2018     od 10:00 do 18:00 hod.
                                            27.12 2018     od 10:00 do 18:00 hod

Január 2019:
                                            03.01 2019     od 10:00 do 18:00 hod
                                            10.01 2019     od 10:00 do 18:00 hod
                                            17.01 2019     od 10:00 do 18:00 hod

Potom každý štvrtok od 14:00 do 18:00 hod.

                                                                                                        Tramita Štefan

 

 

 

 


 

Informujeme členov SRZ MsO DUbnica nad Váhom, že z dôvodu rekonštrukcie stránok SRZ MsO Dubnica, SRZ ObO č.1 Dubnica nad Váhom, SRZ ObO č.3 Ilava môže dôjsť k dočasným výpadkom funkčnosti stránok.

 

 

SRZ MsO Dubnica nad Váhom oznamuje svojím členom že dňa 05/10/2018 prebehlo zarybnenie násadou Kapra (K2) na nasledovných revíroch:


3-4100 – štr. Dubnička
3-5600 – VN Prejta dolná
3-3401 – štr. Ilava

 

 

Upozornenie:

Správca energetickej kanálovej sústavy L-I-D-TN, SVP š.p., OZ Piešťany, SPSV I. Púchov, uskutoční v termíne

od 1.10. – 20.10.2018 opravu kamenného opevnenia plťovej komory  na VS Dolné Kočkovce.

K prácam na oprave kamenného opevnenia je potrebné upraviť hladinový režim na Kočkovskej zdrži na kótu 254,40 m n. m. (2,0 m pod minimálnu prevádzkovú hladinu).Takto upravená hladina bude aj na prívodnom kanály (PK) Ladce. Správca predpokladá s poklesom hladín aj na ostatných PK z dôvodu netesnosti na VE a priesakov na betónovom tesnení PK. V prípade zistenia výrazného poklesu hladín bude správca dočerpávať vodu do kanálovej sústavy na VS Dolné Kočkovce.
 

V našej časti Nosického kanálu lov povolený, v prípade mimoriadnej udalosti budete o ďalších krokoch informovaný.

 

 

 

UPOZORNENIE:

V roku 2018 sa budú ešte vykonávať nasledovné brigády na VN Prejta - dolná, čistenie hrádze.

06. - 07.10.  8.00   Vysekávanie   Prejta – dolná    „pri Vagóne“
13. - 14.10.  8.00   Vysekávanie   Prejta – dolná    „pri Vagóne“.

 

 

Informácia o zarybnení.
V termíne 28.08. 2018 bude vysadený Pstruh dúhový v lovnej veľkosti na VN Bolešov – Gilianka a VN Prejta - Vystrkov. Dodávka rýb je potvrdená, čas dodania bude upresnený podľa vyťaženosti vozidla RADY SRZ.

 

 

 

Brigáda na deň zeme :

dňa: 21.04.2018
Čas:  od 8 00 - 13 00hod
Začiatok / stretnutie  8 00 most pri ZVS
Pracovné oblečenie , vysoké čižmy , hrable ,
Od mesta zabezpečený traktor  + vrecia na odpad .

Oznam

Na revír: VN Bolešov - Gilianka a Ryb. Prejta - Vystrkov bola vyssadená násada Pstruha dúhového Pd2. Na naše potoky Tovarský, Poruzbský, Podhradský, Kolačín bol vysadený Pstruh potočný Pp2.

 

 

SRZ MsO Dubnica zverejňuej tlačivo na poukázanie 2% zo zaplatenej dane.  Stiahnúť a vypísať si ho môžete na nasledujúcom linku. Ďakujeme za podporu.

2% z poukázanej dane tlačivo

 

 

 

SRZ ObO č.1 Dubnica nad Váhom zverejnila plán brigádnickej činnosti na rok 2018, pozvánku na Členskú schôdzu ObO č.1 v roku 2018, termín a miesta pretekov v LRU. Viac sa dozviete po otvorení jednotlivých linkov.

 

 

SRZ MsO Dubnica nad Váhom zverejnilo petíciu za zachovanie všeludového rybárstva. Viac informácií, celú výzvu a petičný hárok na stiahnutie nájdete na nasledujúcom linku:

PETÍCIA k pripravovanému zákonu

 

 

 

 

Informácia z RADY SRZ:

Oznamujeme všetkým rybárom (držiteľom platných povolení na lov rýb na rok 2018), že z dôvodu zaznamenaného zvýšeného obsahu ortuti v svalovine boleňa dravého a zubáča veľkoústeho Regionálna veterinárna a potravinová  správa v Liptovskom Mikuláši vydaným opatrením č. č. 1649/2017 zo dňa 14.12.2017 zakázala privlastňovanie týchto druhov rýb od 1.1.2018 na rybárskom revíri č. 3-5340- 1-1 VN Liptovská Mara až do jeho odvolania.

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina oznamuje členom SRZ, že lov týchto druhov nie je zakázaný, avšak lov je možné realizovať výhradne formou lovu „Chyť a pusť“.

 

 

 

OZNAM
Členom Obvodnej organizácie č.1 Dubnica nad Váhom
Vrátenie a výdaj dokladov v mesiacoch December 2017 a Január 2018 bude nasledovne:

07.12.2017 od 10:00 do 18:00 hod
14.12.2017 od 10:00 do 18:00 hod
21.12.2017 od 10:00 do 18:00 hod
28.12.2017 od 10:00 do 18:00 hod
04.01.2018 od 10:00 do 18:00 hod
11.01.2018 od 10:00 do 18:00 hod
18.01.2018 od 10:00 do 18:00 hod

Ostatné dni, každý štvrtok od 14:00 do 18:00 hod.

 

 

 

SRZ MsO Dubnica oznamuje svojím členom, že dňa 06.11 2017 prebehlo zarybnenie Kaprom K3 a z tohto dôvodu je vyhlásený zákaz na nasledovných revíroch:


3-5600 VN Prejta dolná
3-5610 VN Prejta horná
3-3401 štrkovisko Ilava
3-4100 štrkovisko Dubnička
3-2700 OR Štrková Dúlovské
3-2630 OR Kalná Dúlovské č. 1 a 2
3-2640 OR Ladce
3-5770 VN Slávnica
3-5880 VN Tunežice

Lov povolený od 06. decembra 2017

 

 

 

MsO SRZ Dubnica oznamuje svojím členom, že dňa 02. 11 2017 bude prebiehať zarybnenie Kaprom K3 a z tohto dôvodu bude vydaný zákaz na nasledujúcom rybárskom revíre:


                                                                3-5600-1-1 VN Prejta dolná


Lov bude povolený od 02. 12 2017.

Zároveň MsO SRZ Dubnica oznamuje svojím členom, že dňa 06. 11 2017 bude prebiehať zarybnenie Kaprom K3 na kaprových revíroch našej organizácie. Ďalšie informácie budú zverejnené po zarybnení.

 

 


 

Do fotogalérie MsO boli pridané fotky zo zarybnenia Kaporm K2 v našej organizácii. Fotky nájdete aj po otvorení nasledujúceho linku:

Zarybnenie K2 2017

 

 

 

SRZ MsO Dubnica nad Váhom oznamuje svojím členom že dnes 21/10/2017 prebieha zarybnenie násadou Kapra (K2) na nasledovných revíroch:


3-4100 – štr. Dubnička
3-5600 – VN Prejta dolná
3-5610 – VN Prejta horná
3-3401 – štr. Ilava
3-4130 – štr. Horovce – Pod drôtami

Zároveň svojím členom oznamuje že v termíne 23 - 24/10/2017 bude prebiehať ďalšie zarybnenie na našich kaprových revíroch Kaprom (K2).

 

 

 

SRZ MsO Dubnica nad Váhom oznamuje svojím členom že dňa 20/10/2017 bude prebiehať  zarybnenie násadou Kapra (K2) na nasledovných revíroch:


3-4100 – štr. Dubnička
3-5600 – VN Prejta dolná
3-5610 – VN Prejta horná
3-3401 – štr. Ilava
3-4130 – štr. Horovce – Pod drôtami

 

 

 

OZNAM

Krúžok mladého rybára sa začína 30.10 2017 v kancelárii MsO SRZ Dubnica nad Váhom (Partizánska 151/3)
zo začiatkom o 16:00 hod.

 

 

 

Vážení členovia ZO SRZ 

dňa 29. júna 2017 bol vykonaný úradný odber vzorky ryby boleňa dravého v rámci Monitoringu poľovnej zveri a rýb na rok 2017 na rybárskom revíre č. 3–5340–1–1 VN Liptovská Mara.

V rámci vykonaného vyšetrenia bolo vo vzorke boleňa dravého zaznamenané prekročenie maximálnej hodnoty obsahu ortuti.

Dňa 13. septembra 2017 bolo Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Liptovský Mikuláš vydané veterinárne opatrenie č. 1649/2017.

Na základe tohto veterinárneho opatrenia vás informujeme, aby ste si na VN Liptovská Mara neprivlastňovali boleňa dravého z dôvodu rizika pre zdravie ľudí.

Veterinárne opatrenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Liptovský Mikuláš je na stiahnutie TU.

 

 

Informácia o zarybnení:
Na naše potoky bola včera 26.09 2017 vysadená násada Pstruha potočného - roček. (Niekoľo fotiek tu) Dnes 27.09.2017 bola do Váhu vypustené násada Podustvy severnej.

 

Informácia o zarybnení.
V termíne medzi 18 do 23.08. 2017 bude vysadený Pstruh dúhový v lovnej veľkosti na VN Bolešov – Gilianka. Dodávka rýb je potvrdená, termín dodania bude upresnený podľa vyťaženosti vozidla RADY SRZ.

 

 

 

Na stránke SRZ ObO č.1, v časti fotogaléria boli zverejnené fotky z pretekov Detí na VN Prejta - horná 01.05. 2017

 

 

 

Na stránke SRZ Mso Dubnica, sekcia fotogaléria boli zverejnené fotky z prebratia a vysádzania Pstruha dúhového Pd2 určeného na detské preteky a Pstruha potočného Pp2 určeného na Tovarský, Podhradský, Porubský potok.

 

 

 

Na stránke SRZ MsO Dubnica, v sekcii zarybňovanie a úlovky bolo zverejnené zarybňovanie, úlovky a návštevnosť za rok 2016.

 

 

 

Vo fotogalérii boli zverejnené fotky z konferencie MsO SRZ Dubnica and Váhom 07/04/2017.

http://www.srzmsodubnica.sk/Konferencia-MsO-07042017.html

 

 

 

 

Brigáda na deň zeme :

dňa: 22.4.2017 Sobota
Čas:  od 8 00 - 13 00hod
Začiatok / stretnutie  8 00 most pri ZVS
Pracovné oblečenie , vysoké čižmy , hrable ,
Od mesta zabezpečený traktor  + vrecia na odpad .

 

 

Dňa 07/04/2017 prebehlo zarybnenie Pstruhom dúhovým pred pstruhovou sezónou na VN Bolešov Gilianka a Ryb, Prejta Vystrkov. Fotky nájdete vo fotogalérii.

http://srzmsodubnica.wbl.sk/Pd-na-VN-Gilianka-a-Vystrkov-06042017.html

 

 

pridané nové fotky z VCS Dubnica nad Váhom konanej 12/03/2017. Fotky vo fotogalérii alebo na linku http://srzobodubnica.wbl.sk/VCS-12032017.html

 

 

 

 

SRZ MsO Dubnica nad Váhom zverejnila tlačivo na poukáuzanie 2% zo zaplatených daní.

tlačivo na stiahnutie

 

 

 

 

 

ObO č. 1 zverejnila termíny brigád, členskej schôdze ako i konanie pretekov LRU. Viac v jednotlivých sekciách.

 

 

ObO č.1 Dubnica nad Váhom oznamuje svojím členom, že z dôvodu PN bude možné zajtra 05/01/2017 v kancelárii ObO č.1 možné len odovzdať svoje rybárske doklady. Nové doklady a šeky sa vydávať nebudú. Za komplikácie sa ospravedlňujeme.

 

 

Rybárske potreby ALTIRA Vás pozývajú na akciu. Viac o nej po otvorení obrázku.

 

 

SRZ MsO Dubnica oznamuje svojím členom, že dňa 24.11.2016 prebehlo posledné zarybnenie Kaprom K3 v roku 2016 na všetkých revíroch našej MsO. Lov povolený od 23.12.2016.

 

 

 

SRZ MsO Dubnica nad Váhom oznamuje svojím členom že dnes 23/11/2016 prebieha zarybnenie násadou Zubáča Zu1 na nasledovných revíroch:


3-4100 – štr. Dubnička
3-5600 – VN Prejta dolná
3-5610 – VN Prejta horná
3-3401 – štr. Ilava
3-2640 – OR Ladce

Zároveň svojím členom oznamuje že zajtra t. j. 24/11/2016 bude prebiehať na našich kaprových revíroch zarybnenie Kaprom K3.

 

 

SRZ MsO Dubnica oznamuje svojím členom, že dňa 15.11 2016 prebieha zarybnenie Kaprom K3 a z tohto dôvodu bude vyhlásený zákaz na nasledovných revíroch:

3-5600 VN Prejta dolná

35610 VN Prejta horná

3-3401 štrkovisko Ilava

3-4100 štrkovisko Dubnička

3-2700 OR Štrková Dúlovské

 

Lov povolený od 15. decembra 2016

 

 

 

O Z N A M !

ObO č. 1 oznamuje svojím členom, že upravuje čas na vydávanie dokladov nasledovne:

od: 01.12 2016 do 19.01 2017 sa doklady budú vydávať

každý štvrtok

od 10:00 hod do 18:00 hod.

                                                                                                                                                                                Štefan Tramita

 

 

 

 

OZNAM

SRZ MsO Dubnica nad Váhom oznamuje svojím členom, že dňa 24/10/2015 bola vysadená násada Kapra, nedosahujúceho lovnú mieru, na revír 3-5600-1-1 VN Prejta Dolná. Lov podľa zákona.

 

 

 

 

 

 

SRZ MsO Dubnica zverejňuje pre svojích členov materiál s názvom: "PROGRAM STAROSTLIVOSTI - CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIE DUBNICKÉ ŠTRKOVISKO 2016 - 2045" k pripomienkovaniu. Svoje pripomienky prosím zasielať do 25. októbra 2016 na e-mail: hospodar@srzmsodubnica.sk.

 

 

 

 

SRZ Obo č.1 Upozorňuje na zahájenie krúžku detí, oznam je na odkaze nižšie.

 

 

MsO SRZ Dubnica informuje svojícj členov že dňa 16.09.2016 bol revír VN Bolešov - Gilinaka zarybnený násadou Pstruha dúhového. Lov podľa zákona.

 

 

MsO SRZ Dubnica informuje svojich členov že dňa 07/09/2016 budú naše potoky zarybnené násadou Pstruha potočného vo veľkosti 8 až 10cm.

 

 

 

Podľa informácií od SVP, upozorňujeme členov MsO SRZ že v dňoch od 05. do 09/09/2016 bude dočasne znížená hladina Nosického kanálu č. 9 (3-2530-1-1). Prosíme našich členov o zvýšenú opatrnosť.

 

 

MsO SRZ Dubnica oznamuje, že dnes 17.06.2016  bol revír 3-4930-4-1 a 3-3490-4-1 zarybnené násadou Pstruha - dúhového. Lov podľa zákona.

 

 

 

SRZ MsO Dubnica nad Váhom upozorňuje na zmenu v DRP:

Zmena sa týka VN Prejta - horná /3-5610-1-1/  kde na základe zmeny má veta: " Brodenie, zavážanie a zanášanie návnad a nástrah je zakázané." iba odporúčací chrakter.

 

 

SRZ MsO Dubnica nad Váhom zverejnilo ponuku na ubytovanie SRZ RADA Žilina na Oravskej priehrade.

UBYTOVANIE ORAVA

 

 

 

SRZ ObO č.1 Dubnica nad Váhom oznamuje svojím členom, že na svojej stránke v časti brigádnick činnosť zverejnila rozpis brigád na jeseň 2016.

Brigádnická činnosť

 

 

 

 

 

SRZ MsO – hospodársky úsek oznamuje svojím členom, že dňa 12.04.2016 boli naše potoky zarybnené násadou Pstruha potočného  Pp2 250kg (Podhradský potok, Porubský potok, Tovarský potok) a dňa 13.04.2016 zarybnenie Pstruhom dúhovým 550kg (VN Bolešov – Gilianka a Rybníky Prejta – Vystrkov)

 

 

 

UPOZORŇUJEME:

Termíny výdaju dokladov na lov rýb pre deti sú nasledovné:
21.03 2016
04.04. 2016
18.04 2016
25.04 2016
v kancelárii MsO Dubnica nad Váhom od 16:00 hod.

 

  

SRZ ObO Dubnica nad Váhom zverejnila upravený termín pretekov LRU pre členov ObO č. 1 Dubnica nad Váhom, viac informácií v sekcii Preteky LRU.

 

 

 

SRZ ObO č. 1 V sekcii členská schôdza zverejnila podrobnosti o konaní členskej schôdze v roku 2016.

 

 

 

 

MsO SRZ Dubnica nad Váhom praje všetkým svojím členom

krásne a pokojné Vianoce

a

 úspešný štart v Novom roku!

 

 

 

Platenie členského príspevku

 

Členský príspevok je člen povinný uhradiť najneskoršie do 31. marca  príslušného roku. V opačnom prípade členstvo v organizácii zaniká (§ 4 bod 5 Organizačného poriadku SRZ). Pri úhrade po tomto termíne sa považuje záujemca za nového člena.

 

 

 

Odovzdávanie dokladov:

 

Upozorňujeme všetkých členov MsO SRZ Dubnica, že záznam o dochádzke k vode a úlovkoch sú povinní odovzdať najneskôr do 15. januára 2016 (§ 14 odst. 16 vyhlášky 185/2006). Ak držiteľ do tohto termínu záznam neodovzdá nebude mu vydané povolenie na nasledujúci rok.

Nezabudnite vyplniť aj sumár úlovkov a návštevnosť revírov, ktorý nájdete na posledných stranách záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch.

 

 

Nová smernica o platení zápisného a členských príspevkov, vydávaní povolení na rybolov.

 

Upozorňujeme všetkých členov SRZ MsO Dubnica nad Váhom že od 1. januára 2016 platí nová smernica o platení zápisného a členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov. Jej plné znenie nájdete na stránkach SRZ RADA Žilina v položka legislatíva.

http://www.srzrada.sk/aktuality/smernica-o-plateni-zapisneho-clenskych-prispevkov-a-o-vydavani-povoleni-na-rybolov-2/

 

 

 

 

Zmena termínu vydávania dokladov ObO č. 1 Dubnica nad Váhom.

 

Upozorňujeme ´členov SRZ ObO č. 1 Dubnica nad Váhom, že vydávanie dokladov bude v náhradných termínoch a to 22.12 a 29.12. 2015 v čase od 16:00 hod v kancelárii MsO SRZ Dubnica.

 

 

OZNAM

SRZ MsO Dubnica nad Váhom oznamuje svojím členom, že dňa 11/11/2015 bola vysadená násada Kapra na nižšie uvedené revíry:

3-5600-1-1 VN Prejta dolná

3-3401-1-1 štrkovisko Ilava

3-4100-1-1 štrkovisko Dubnička

 

Lov na uvedených revíroch je povolený od: 11.12.2015

 

 

 

11/11/2015 SRZ MsO Dubnica nad Váhom zaznamenalo úhyn na Kolačínskom potoku. Foto nájdete na nižšie uvdenom linku.

otrava Kolačínsky potok

 

 

 

Do fotogalérie SRZ MsO Dubnica - Násada Kapra a Šťuky 2015 sme pridali ďalšie fotky

 

Násada Kapra a Šťuky 2015

 

 

 

Na stránkach SRZ MsO Dubnica, v časti fotogaléria sme zverejnili fotky zo zarybňovania Kaprom a Šťukov na našich lovných revíroch. Fotky nájdete po otvorení linku nižšie.

 Násada Kapra a Šťuky 2015

Lov povolený od 28.11. 2015

 

 

 

Na stránkach SRZ MsO Dubnica, v časti fotogaléria sme zverejnili fotky zo zarybňovania Pstruhom potočným v našich lovných revíroch. Fotky nájdete po otvorení linku nižšie.

Násada Pp 2015

 

 

 

 

SRZ Rada Žilina nám zaslala meil s nasledujúcim textom:

Vážení členovia SRZ,

 

určite ste v poslednej dobe zaznamenali, že sa objavilo diskusné fórum, ktoré silne pripomína úž nefunkčné fórum www.srzke.com a opäť podnecuje členov k nedôstojnej a nič neriešiacej diskusii. Príspevky na fóre http://www.rybka.pe.hu/rybka/  sú plné urážok a nenávisti. Pokúste sa o slušnú diskusiu na novom  „Verejnom fóre členov SRZ“  tu je odkaz http://www.srzforum.sk/

 

 

 

Do fotogalérie boli pridané fotky z pretekov LRU.

fotky nájdete tu

 

 

 

 

Pridané fotky z pretekov detí ObO č. 1 konaných dňa 01. mája 2015

fotky nájdete tu

 

 

 

 

Slovenský rybársky zväz

        Mestská Organizácia Dubnica nad Váhom

Partizánska 151/3, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO 00178209 302

 

 

MIMORIADNY OZNAM

 

V spolupráci s mestom Dubnica nad Váhom sa bude konať brigáda na našom revíri č. 3-0750-4-1 Dubnický potok, na ktorú pozývame všetkých členov.

 

 

revír:                       3-0750-4-1 Dubnický potok

kedy:                       18. apríla 2015

čas:                         8:00 hod

zraz:                        parkovisko pri ZVS

náplň:                      čistenie koryta potoka

treba si doniesť:     vysoké čižmy, gumáky

 

 

 

Na stránke MsO SRZ Dubnica nad Váhom bol zverejnený príspevok o pripomienkovaní návrhu novely zákona a vykonávacej vyhlášky o rybárstve. Viac TU

 

 

Do fotogalérie sme pridali fotky z VČS Dubnica 2015: fotky TU

 

 

 

MsO SRZ Dubnica nad Váhom zverejnila tlačivo na poukázanie 2% z daní našej organizácii.

Tlačivo tu.

 

 

 

Členská schôdza 2015:

Výbor ObO zverejnil termín a program konania členskej schôdze v ObO č.1 Dubnica nad Váhom

Termín a program tu

 

 

 

Preteky LRU a LRU deti

Výbor zverejnil termíny pretekov LRU a LRU - deti. Termíny tu: Preteky LRU

 

 

 

 

 Brigády v roku 2015:

Výbor obo oznamuje svojím členom termíny brigád pre rok 2015:     Brigády 2015

 

 

 

 

 

UPOZORNENIE zmena vydávania dokladov:

Zmena úradných hodín počas sviatkov 2014/2014

Nakoľko štvrtky pripadajú na sviatky, výbor SRZ ObO č.1. Dubnica nad Váhom bude mať otvorené nasledovne:

18.12.2014
22.12.2014
29.12.2014

Po tomto termíne budú úradné hodiny ako obvykle každý štvrtok od 16 do 18:00 hod.

 

 

 

 

 

 

UPOZORNENIE - vstup na pozemky SVP:

TOPlist